موقع تجريبي

اعضاء هيئة التدريس

.myres {
-webkit-flex: 1;
-ms-flex: 1;
-moz-flex: 1;
-o-flex: 1;
flex: 1;

}
.nav,.nav ul {
list-style:none;
margin:0;
padding:0;
}
.nav {
position:relative;
width: 100%;

}

.bg
{

font-size:16px;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
/*color:#145D8E;*/
color:#000000;
padding: 40px 10px;
text-align:justify;
line-height:2;

}

.nav ul {

top:auto;
padding: 0;
margin: 0;
background: #fff;

}

.nav li {
float: right;
position: relative;
width:112px;

}
.nav li a {
font-family: "Pathway Gothic One",sans-serif;
line-height: 40px;

/**-moz-transition:3.0s;
-ms-transition:3.0s;
-o-transition:3.0s;
-webkit-transition:3.0s;**/
/*background-color:#7770B4;*/
background-color:#A48A3F;
/** background-color:#191919;**/

/*border:1px solid #6E67A6;*/
/**border:1px solid #957E39;**/
color:#003300;
display:block;
font-size:12.3px;
font-weight:bold;
/*font-weight:bold;*/
line-height:auto;
padding:0px 0px;

text-decoration:none;
/*transition:0.5s;*/
text-align:center;
}

.nav .limain a {
line-height: 20px;
/**-moz-transition:3.0s;
-ms-transition:3.0s;
-o-transition:3.0s;
-webkit-transition:3.0s;**/
/*background-color:#7770B4;*/
background-color:#A48A3F;
/*background-color:#191919;*/

/*border:1px solid #6E67A6;*/
/**border:1px solid #957E39;**/
color:#d6d6d6;
display:block;
font-size:12.3px;
font-weight:bold;
/*font-weight:bold;*/
line-height:auto;
padding:6px 6px;
text-decoration:none;
/*transition:0.5s;*/
text-align:right;
}
.nav li:hover > a {

/*background:#8CCA33;*/
/*border-color:#6E67A6;*/
color:#fff;

}
.nav ul li a:hover {

/*background:#8CCA33;*/
background:#990617;
color:#ffffff;
/*background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.5)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));
background-image: -moz-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -ms-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -o-linear-gradient(-90deg,rgba(255,255,255,0.5),rgba(255,255,25,0));*/

}

.nav li:hover ul{
height: auto;
width:100%;

}
.nav ul ul ul li a:hover {
background:#CC690E;
/*background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.5)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));
background-image: -moz-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -ms-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -o-linear-gradient(-90deg,rgba(255,255,255,0.5),rgba(255,255,25,0));*/

}
.nav ul ul ul li a {
background:#8CCA33;
/*background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.5)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));
background-image: -moz-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -ms-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -o-linear-gradient(-90deg,rgba(255,255,255,0.5),rgba(255,255,25,0));*/
font-size:10px;
text-align:right;

}

.nav ul ul li a {
font-size:12px;
text-align:right;
line-height:auto;
width:100%;
}

.nav ul ul {
position: absolute;
/*right: 0;*/
/*right:21px;*/
top: 100%;
display: none;

}

.nav ul ul ul {

/* right: 100%; */
right: 78px;
top: 0;
background: blue;
}

.nav li:hover > ul {
display: block;
}

.imgaa {

position: absolute;
min-height: 800px;
opacity:.2;
right: 290px;

z-index: -1;
}

Slide 1

 

 

ملفات الأعضاء في القسم

1

Download CV

Faculty Name: Dr. Saleh Abdullah Aloyuni

Designation: Head of Department

 Qualification: Ph.D

 Area of Specialization: Health Informatics

 Email: [email protected]

Phone: 2811

Faculty Website: http://faculty.mu.edu.sa/saloyuni

 

1
 

Download CV

Faculty Name: Dr. Fahad Khalid Aldhafiri

Designation: Associate Professor

Qualification: Ph.D

Area of Specialization: Clinical Nutrition

Email: [email protected]

Phone: 0164042919

Faculty Website: http://faculty.mu.edu.sa/faldhafiri

 

1

Download CV

Faculty Name: Dr. Raed Abdullah Alharbi

Designation: Assistant Professor

 Qualification: Ph.D

 Area of Specialization: Health Informatics

 Email: [email protected]

Phone: 2918

Faculty Website: http://faculty.mu.edu.sa/rabdullah

 

1

Download CV

Faculty Name: Dr. Ahmed Ismail

Designation: Assistant Professor

Qualification: Ph.D

Area of Specialization: Bioinformatics

Email: [email protected]

Phone: 2768

Faculty Website: http://faculty.mu.edu.sa/aiismail

 

1

Download CV

Faculty Name: Mr. Mohammed Rafiq

Designation: Lecturer

Qualification: Master

Area of Specialization: Computer Science and Application

Email: [email protected]

Phone: 2539

Faculty Website: http://faculty.mu.edu.sa/mrafiq

 

1

Download CV

Faculty Name: Mr. Abdul Khader Mohammed

Designation: Lecturer

Qualification: Master

Area of Specialization: Computer Information Systems

Email: [email protected]

Phone: 2536

Faculty Website: http://faculty.mu.edu.sa/amohammed